När sparar vi dina uppgifter?

Om du kontaktar oss via telefon eller hemsida och vi anser att kontaktuppgifterna är relevanta, kommer vi att behålla dem. Vi grundar detta på berättigat intresse. Utöver detta sparar vi självklart data om du är eller har varit kund hos oss inom rimlig tid.

Allmän GDPR-information

Från 25 maj 2018 följer Nordic Informer den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning: PuL 1998:204.

Vi vill ge våra kunder bästa möjliga service. Samtidigt måste kraven i GDPR och andra lagar följas. Nedan hittar du information om vilka personuppgifter Nordic Informer hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Nordic Informer hanterar personuppgifter i olika avseenden. Punkterna nedan visar det stöd vi har i GDPR (Dataskyddsförordningen) för hantering av:

 • Vi hanterar personuppgifter för att kunna kontakta dig som befintlig kund.
 • För att kunna kontakta dig angående våra tjänster använder vi adressuppgifter som vi fått från kontaktformuläret på webbplatsen. Vi baserar denna behandling på berättigat intresse.
Grunden för att hantera personuppgifter är:
 • Vi följer förordningen och säkerställer att dina rättigheter upprätthålls. Vi kan också visa att vi följer förordningen.
 • Din data skyddas av konfidentialitet och regler för de anställda som hanterar dem.
 • Vi kontaktar inte personer under 16 år utan vårdnadshavares godkännande.
 • Personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare för andra ändamål än de vi bestämmer och informerar om.
 • Vi lagrar inte mer information eller längre tid än vi behöver. All data raderas rutinmässigt så snart den inte används.
 • All hantering av personuppgifter är dokumenterad och den anger bland annat syfte och omfattning.
 • Endast de anställda som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.
 • Om personuppgifter fortfarande sprids, förstörs eller manipuleras av oss kommer både berörda och Dataskyddsmyndigheten att informeras med en beskrivning av vad som har hänt och vad vi har gjort för att lösa ärendet.
Du som har personuppgifter i våra register har rätt till följande:
 • För att få tydlig information från oss, t.ex. när du samtycker till hantering av personuppgifter.
 • Begär utdrag för att kunna se vilka uppgifter vi behandlar om dig. Utdraget, som är kostnadsfritt, kan erhållas muntligt, elektroniskt eller i pappersform. Vi svarar dig inom 30 dagar.
 • Om det visar sig att vår information om dig är felaktig eller ofullständig kommer vi att korrigera den.
 • Du kan också begära att vi stoppar viss behandling av personuppgifter, till exempel att skicka utskick till dig. Det är inte alltid möjligt eftersom andra intressen kan ha företräde.
 • Kontakta oss om du har några frågor. Vi hoppas kunna lösa alla dina frågor. Behöver du mer information kan du kontakta Dataskyddsmyndigheten.