Logistik

Vad är styckegods
  • 2024-05

Vad är styckegods? Vikt, paketering och kostnader för frakt

Styckegods är en term inom logistik och transport som avser enskilda godsenheter som kan hanteras separat under transport, såsom kartonger, pallar eller stora paket. Denna form av godshantering är grundläggande inom transportindustrin då den tillåter för en flexibel och effektiv hantering av varierade godsstorlekar och -volymer. För såväl privatpersoner som företag är förståelsen av fraktklasser […]
Läs mer
Skicka container till utlandet pris
  • 2024-04

Skicka container till utlandet – pris och riktlinjer för containerfrakt

I takt med globaliseringen har internationell handel blivit en grundpelare i världsekonomin, där transport av varor över landgränser utgör en betydande del av denna handel. Att skicka en container till utlandet involverar en rad faktorer som påverkar pris. Denna artikel syftar till att ge en detaljerad översikt över dessa kostnader, med särskilt fokus på frakt […]
Läs mer
Flytta tunga maskiner
  • 2024-03

Flytta tunga maskiner – Ingen lätt sak med maskintransport

Flytta tunga maskiner – Det är viktigt att noggrant bedöma maskinens dimensioner och vikt, planera transportrouten för att undvika hinder, säkerställa att tillstånd är korrekt utfärdade, och att anlita erfarna entreprenadföretag med expertis inom denna typ av transport för att säkerställa en smidig och säker övergång. Flytta tunga maskiner – Det här behöver du tänka […]
Läs mer
Vad bör du tänka på innan du börjar fylla batteriet med batterivatten
  • 2024-02

Vad bör du tänka på innan du börjar fylla batteriet med batterivatten?

Vi svarar nedan på frågan: Vad bör du tänka på innan du börjar fylla batteriet med batterivatten? Innan du påbörjar processen att fylla på batteriet med batterivatten, är det avgörande att du har full förståelse för batteriets tillstånd och de säkerhetsåtgärder som bör vidtas. Det är viktigt att säkerställa att batteriet inte är överhettat och […]
Läs mer