byta glaslist fönster

GUIDE: byta glaslist i fönster

 • 2024-03

Att byta glaslist i fönster är en viktig underhållsåtgärd som kan förbättra både fönstrens isolering och deras estetiska utseende. I denna guide kommer vi att förklara varför det är viktigt att byta ut slitna eller skadade glaslister och hur du steg för steg kan utföra detta arbete själv. Genom att förstå glaslistens funktion och välja rätt typ av ersättningslist kan du säkerställa att dina fönster förblir väderbeständiga och energieffektiva.

Varför blir glaslister i fönster slitna?

Glaslister, de gummilister som håller fönsterglaset på plats och tätar mellan glas och ram, kan med tiden bli slitna, spricka eller tappa fäste. Detta kan bero på åldring, väderpåverkan eller fysisk skada. Om de inte åtgärdas, kan detta leda till problem såsom ökad energiförbrukning på grund av dålig isolering, vattenintrång som kan orsaka skador på fönsterramar och omkringliggande strukturer, samt minskad estetik.

Glaslistens funktion i ett fönster

Glaslisten spelar en kritisk roll i fönsterkonstruktionen genom att säkerställa en tät försegling mellan glas och ram. Denna försegling bidrar till fönstrets isolerande egenskaper, håller borta drag, fukt och damm, och bidrar till ljudisolering. En välunderhållen glaslist bidrar till fönstrets totala livslängd och effektivitet.

Kan man byta glaslist i fönster själv?

Ja, att byta glaslist kan de flesta göra själva med rätt verktyg och noggrannhet. Det är en kostnadseffektiv åtgärd som kan förbättra ditt hem på flera plan.

byta glaslist fönster

Årstidens påverkan på byte av glaslist i fönster

Valet av tidpunkt för att byta glaslist i fönster är avgörande för både arbetets kvalitet och användarupplevelsen. Den ideala tiden för detta underhåll är under torra och varmare månader, vanligtvis från sen vår till tidig höst. Detta beror på att material som gummilister kan bli mindre flexibla och svårare att hantera i kalla förhållanden. Dessutom, lim och tätningsmedel som används för att fästa nya lister kan kräva en viss minimumtemperatur för att härda korrekt och erbjuda optimal vidhäftning.

Fukt är en annan faktor som bör undvikas när man byter glaslist. Fuktigt väder kan försena torkprocessen för lim och kan även leda till att fönstret inte tätar ordentligt. Därför är det rekommenderat att planera detta arbete för en torr period, vilket bidrar till en snabbare och säkrare installation. Att utföra underhåll under dessa optimala förhållanden minskar även risken för felaktig installation som kan leda till luftläckage och minskad isoleringsförmåga.

byta glaslist fönster

Steg-för-steg: Byte av glaslist i fönster

 • Ta bort den gamla glaslisten
  Använd en lämplig verktyg, som en skarp kniv eller en mejsel, för att försiktigt ta bort den gamla listan utan att skada fönsterramen eller glaset.
 • Rengör ytan
  Se till att ytan där den nya listan ska monteras är ren, torr och fri från rester av den gamla listan.
 • Mät och klipp till den nya glaslisten
  Mät längden som behövs och klipp till listan med en liten marginal. Var noggrann för att säkerställa en tät passform.
 • Montera den nya glaslisten
  Börja i ett hörn och tryck försiktigt fast den nya listan på plats runt hela fönstret. Använd ett passande verktyg, som en listtryckare, för att jämna ut och säkra listan.
 • Kontrollera tätningen
  Kontrollera noggrant att listan är jämnt monterad och att det inte finns några luckor eller veck.

Specifik typ av glaslist

Det finns olika typer av glaslister beroende på fönstrets design, material och ålder. Det är viktigt att välja en typ som är kompatibel med ditt fönster. Kontakta tillverkaren eller en fackman om du är osäker på vilken typ som passar ditt fönster bäst.

Hälsorisker och säkerhet

När man byter glaslist är det viktigt att vara medveten om potentiella hälsorisker och säkerhetsåtgärder. I äldre byggnader kan gamla gummilister och tätningsmaterial innehålla asbest eller andra skadliga ämnen. Om man misstänker att dessa material finns bör man kontakta en specialist för att hantera borttagningen på ett säkert sätt. Det är viktigt att inte utsätta sig själv eller andra för dessa material utan lämpliga skyddsåtgärder.

Vid borttagning och installation av nya lister, använd alltid lämplig säkerhetsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och långärmade kläder för att minimera risken för skärskador och andra skador. Speciellt när man hanterar glas och vassa verktyg är det av yttersta vikt att genomföra arbetet på ett säkert och kontrollerat sätt.

byta glaslist fönster

Tillgängliga verktyg och material

För att byta glaslist effektivt krävs specifika verktyg och material. Några av de grundläggande verktygen inkluderar:

 • En skarp kniv eller en mejsel för att ta bort den gamla listan.
 • Ett måttband för att mäta den nya listens längd.
 • En sax eller en kniv för att skära till den nya listan.
 • Ett lämpligt lim eller tätningsmedel för att fästa den nya listan på plats.

Det är också viktigt att välja rätt typ av glaslist som passar ditt fönster. Det finns olika profiler och material att välja mellan, och det är viktigt att listens material är kompatibelt med fönstrets material och design. Material som EPDM-gummi, silikon eller PVC är vanliga och erbjuder olika nivåer av flexibilitet, hållbarhet och resistens mot väderförhållanden. Dessa produkter och verktyg finns vanligtvis i välutrustade byggmarknader eller specialiserade butiker. Vill du beställa specialtillverkade gummilister kan Formgummigruppen vara ett bra alternativ.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du säkerställa att byte av glaslist blir en framgångsrik underhållsåtgärd som förbättrar dina fönsters funktion och livslängd.

Fördelarna med att byta glaslist i fönster

Att byta ut glaslist för fönster regelbundet kan förlänga fönstrens livslängd, förbättra deras isolerande egenskaper, minska energikostnaderna, och förhindra vattenskador och mögelbildning. Det är en relativt enkel och ekonomisk åtgärd som kan ha stor inverkan på ditt hems komfort och energieffektivitet.

Genom att följa denna guide och utföra regelbundet underhåll på dina fönster och dörrar kan du säkerställa att de förblir i gott skick och fortsätter att fungera effektivt under många år framöver. Att investera i rätt glaslister och utföra bytet noggrant är avgörande steg för att bibehålla ditt hems integritet och komfort.