Godstransport

Vad är styckegods
  • 2024-05

Vad är styckegods? Vikt, paketering och kostnader för frakt

Styckegods är en term inom logistik och transport som avser enskilda godsenheter som kan hanteras separat under transport, såsom kartonger, pallar eller stora paket. Denna form av godshantering är grundläggande inom transportindustrin då den tillåter för en flexibel och effektiv hantering av varierade godsstorlekar och -volymer. För såväl privatpersoner som företag är förståelsen av fraktklasser […]
Läs mer
Skicka container till utlandet pris
  • 2024-04

Skicka container till utlandet – pris och riktlinjer för containerfrakt

I takt med globaliseringen har internationell handel blivit en grundpelare i världsekonomin, där transport av varor över landgränser utgör en betydande del av denna handel. Att skicka en container till utlandet involverar en rad faktorer som påverkar pris. Denna artikel syftar till att ge en detaljerad översikt över dessa kostnader, med särskilt fokus på frakt […]
Läs mer