vad används gummi till

Vad används gummi till för produkter?

 • 2024-06

Gummi är ett mångsidigt material som används i en rad olika produkter inom såväl industri, handel, bygg & teknik samt fordonssektorn. De flesta av oss stötet troligtvis på något gummimaterial dagligen. Materialet är känt för sin elasticitet, hållbarhet och resistens mot många kemikalier och miljöfaktorer, vilket gör det högst nödvändigt i många applikationer.

vad används gummi till
Bussningar är en typisk produkt inom just gummi.

Varför och när började man använda gummi?

Användningen av gummi har en lång och fascinerande historia som sträcker sig tillbaka till antika civilisationer. De tidigaste kända användarna av gummi var Maya och Azteker, som bodde i Central- och Sydamerika. Dessa kulturer skördade latex från gummiträd (Hevea brasiliensis) och använde det för att skapa en mängd olika föremål. Naturgummit bearbetades genom att blanda latexen med saften från andra växter och träaska för att förbättra dess hållbarhet och elasticitet. De tillverkade bland annat bollar för rituella spel, vattentäta textilier och enkla skor.

hevea brasiliensis gummiträd
Hevea brasiliensis – även känt som gummiträd

Läs mer om Hevea brasiliensis, på svenska ”Kautschuk” (gummiträdet), på Wikipedia.

Den moderna gummianvändningens genombrott

Den moderna användningen av gummi började på 1800-talet, en period som markerade en revolution inom materialvetenskap och industriell tillverkning. Ett av de mest avgörande ögonblicken i gummits historia var upptäckten av vulkanisering av Charles Goodyear 1839. Vulkanisering är en kemisk process där rågummi behandlas med svavel vid höga temperaturer. Detta gör att gummits molekylära struktur förändras, vilket avsevärt förbättrar dess egenskaper:

 1. Ökad elasticitet och hållbarhet: Vulkaniserat gummi blir mer elastiskt och kan återgå till sin ursprungliga form efter deformation. Det blir också starkare och mer resistent mot nötning och rivning.
 2. Temperaturbeständighet: Vulkaniserat gummi tål både höga och låga temperaturer bättre än rågummi.
 3. Kemikalieresistens: Behandlingen förbättrar gummits motståndskraft mot många kemikalier och vätskor, vilket gör det lämpligt för industriella och kommersiella användningar.

Charles Goodyears upptäckt öppnade dörren för massproduktion av gummiprodukter och ledde till en industriell revolution inom gummianvändning. Detta ledde i sin tur till uppkomsten av gummiföretag som Goodyear Tire & Rubber Company, som spelade en central roll i utvecklingen av nya gummibaserade produkter.

Utvidgningen av gummianvändning

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet expanderade användningen av gummi i en rasande fart. Uppfinningar som det pneumatiska däcket (gummidäck fyllt med luft) av John Boyd Dunlop revolutionerade transportindustrin, medan nya tillverkningsmetoder gjorde det möjligt att producera gummi i stora volymer till en låg kostnad. Gummi blev ett nyckelmaterial i en rad olika applikationer, från fordonsdäck och industriella packningar till medicinsk utrustning och hushållsprodukter.

Syntetiskt gummi utvecklades under första halvan av 1900-talet som ett svar på den ökande efterfrågan och behovet av material med specifika egenskaper som naturgummi inte kunde erbjuda. Den första framgångsrika syntetiska gummitypen, styren-butadiengummi (SBR), utvecklades under andra världskriget för att kompensera för bristen på naturgummi.

Sammanfattningsvis har gummi spelat en viktig roll i mänsklighetens historia, från de tidiga användningarna av antika civilisationer till den industriella revolutionen och vidare till dagens avancerade syntetiska material.

vad används gummi till
Gruvtruck arbetsmasking med stora däck som är tillverkade i gummi.

Fördelar och nackdelar med gummi som material

Fördelar:

 • Elasticitet: Gummi kan sträckas och återgå till sin ursprungliga form, vilket gör det till ett utmärkt val för produkter som kräver flexibilitet.
 • Kemikalieresistens: Gummi är motståndskraftigt mot många kemikalier, oljor och lösningsmedel, något som gör det lämpligt för industriella applikationer.
 • Vattenbeständighet: Gummi är naturligt vattenavvisande, med andra ord perfekt för vattentäta produkter.
 • Isolerande egenskaper: Gummi är en utmärkt elektrisk isolator, dvs. materialet leder ingen ström, vilket är viktigt i många tekniska och elektriska applikationer.

Nackdelar:

 • Åldring: Gummi kan förlora sina egenskaper över tid när det utsätts för UV-ljus och ozon, men även kemikalier.
 • Temperaturkänslighet: Gummi kan bli sprött vid låga temperaturer och mjukt vid höga temperaturer.
 • Miljöbelastning: Tillverkning och avfallshantering av gummi kan ha negativa miljöeffekter, särskilt när det gäller syntetiska gummityper.

Vad är gummi gjort av?

Gummi kan vara antingen naturligt eller syntetiskt, och de olika typerna har sina egna specifika egenskaper och användningsområden.

Naturgummi: Naturgummi utvinns från latex, en mjölkliknande vätska som erhålls från gummiträd (Hevea brasiliensis, se bilden längre upp i artikeln). Processen för att förvandla latex till användbart gummi innefattar flera steg:

 1. Tappning: Trädet tappas på latex genom att snitta barken så att latexen kan rinna ut.
 2. Koagulering: Latexen blandas med syror, som ättiksyra, för att koagulera gummipartiklarna.
 3. Torkning: Det koagulerade gummit tvättas och torkas, ofta genom rullning och rökning, för att skapa rågummi.

Naturgummi är känt för sin utmärkta elasticitet, hållbarhet och förmåga att sträcka sig och återgå till sin ursprungliga form. Det används ofta i produkter som däck (kombinerat med syntetiskt gummi etc.), elastiska band, och medicinska handskar.

Syntetiskt gummi: Syntetiskt gummi tillverkas av olika petrokemiska råmaterial genom polymerisationsprocesser. Det finns flera typer av syntetiskt gummi, var och en med unika egenskaper som gör dem lämpliga för specifika applikationer:

 1. Styren-butadiengummi (SBR): Detta är den mest använda typen av syntetiskt gummi. SBR är både starkt, slitstarkt och kostnadseffektivt, egenskaper som lämpar sig mycket bra för däck och andra högvolymprodukter.
 2. Nitrilgummi (NBR): Känd för sin utmärkta resistens mot oljor, bränslen och andra kemikalier, används NBR ofta i bränsleslangar, tätningar och skyddshandskar.
 3. Silikongummi: Silikon är mycket värmebeständigt och används ofta i medicinska implantat, köksredskap och tätningar som måste klara höga eller låga temperaturer.

Produktion och egenskaper: Produktionen av syntetiskt gummi innebär komplexa kemiska reaktioner där monomerer (små molekyler) polymeriseras för att skapa långa kedjor av polymerer som ger materialet dess elastiska egenskaper. Beroende på den specifika typen av syntetiskt gummi kan dessa polymerer vara utformade för att erbjuda olika nivåer av flexibilitet, styrka, och kemikalieresistens.

Sammantaget ger både naturgummi och syntetiskt gummi en bred palett av egenskaper som gör bägge materialen till ett absolut måste i många industriella och kommersiella tillämpningar. Naturgummi erbjuder överlägsen elasticitet och hållbarhet, medan syntetiska varianter kan skräddarsys för specifika behov och miljöer, vilket gör dem nödvändiga i modern teknik och industri.

Hur mycket gummi används varje år och till vad?

Enligt senaste data per 2024-06-01 används över 30 miljoner ton gummi årligen världen över. En betydande andel av detta går till däckindustrin, vilket inte borde vara någon större överraskning, men gummi används också inom byggmaterial, medicintekniska produkter, kläder, leksaker och elektronik.

många leksaker är tillverkade i gummi i kombination med fler material
Många leksaker använder också gummi, ofta i kombination med andra material.

Vad för produkter används det mest gummi till?

Gummi används i en rad olika produkter och branscher, var och en med sina specifika krav och tillämpningar. Ett av de mest framträdande användningsområdena för gummi är inom fordonsindustrin som nämnt ovan. Här används gummi för tillverkning av bildäck och däck till andra fordon som cyklar, arbetsmaskiner osv., vilket utgör en stor del av den globala gummiförbrukningen. Bildäckens hållbarhet, grepp och prestanda beror till stor del på gummits unika egenskaper. Utöver däck används gummi också i fordonsdelar som tätningar, slangar och remmar, vilka alla kräver material som kan motstå höga påfrestningar och varierande temperaturer.

cykeldäck i gummi
Cykeldäck är allt som oftast tillverkade i gummi.

Inom byggindustrin är gummi också ett viktigt material. Det används i tätningar och membran för att förhindra läckage och säkerställa vattentäthet i byggnader och konstruktioner. Gummi används också i vibrationsdämpare som hjälper till att minska buller och vibrationer, vilket är avgörande för att förbättra komfort och hållbarhet i byggnader och maskiner.

Söker ni gummiprodukter till er verksamhet, exempelvis gummilister, anpassade gummidetaljer och övrigt? Besök Gummilist.com för mer information och gör en förfrågan redan idag.

Elektronikindustrin drar nytta av gummits isolerande egenskaper. Isolerande gummi används i kablar och kontakter för att förhindra elektriska kortslutningar och skydda mot elektriska stötar. Gummi används också i skyddshöljen för att skydda känsliga elektroniska komponenter från skador orsakade av stötar, damm och fukt.

Inom medicinteknik används gummi, särskilt latex, för att tillverka en mängd olika medicinska produkter. Latexhandskar är en av de mest kända produkterna, tack vare deras flexibilitet, styrka och barriärskydd mot smittämnen. Gummi används också i katetrar och andra medicintekniska produkter där det är viktigt att materialet är biokompatibelt och hållbart.

vad används gummi till
Gummistövlar – den perfekta utstyrseln vid fiske, friluftsliv och mer därtill.

Gummi är som ni förstår ett väsentligt material i många olika produkter och industrier. Dess unika kombination av egenskaper gör det möjligt att använda det i applikationer som sträcker sig från fordon och byggmaterial till elektronik och medicinska produkter, vilket understryker dess betydelse i modern teknik och vardagsliv.

Hade vi klarat oss utan gummi?

Att klara sig utan gummi skulle vara en enorm utmaning för moderna samhällen. Många av de produkter vi tar för givna, från bilar och flygplan till medicinsk utrustning och vardagsföremål, är beroende av gummi. Alternativa material skulle behöva utvecklas för att ersätta gummits unika kombination av egenskaper, vilket skulle vara både kostsamt och tekniskt utmanande.

däckgunga
Däckgunga – uttjänta däck kan ofta återanvändas som gungor.

Har däcket på er bil råkat ut för punktering? Spana då in vår artikel om Handla kit för reparation av däck – Reparera istället för att byta.

Vilket gummi är starkast och vad används det till?

En av de starkaste typerna av gummi är nitrilgummi (NBR). NBR är känt för sin utmärkta resistens mot oljor, bränslen och många kemikalier, tre egenskaper som gör sig mycket lämpliga för tuffa industriella miljöer. Det används ofta i applikationer som bränsleslangar, där dess motståndskraft mot petroleumprodukter är avgörande, samt i tätningar och packningar där det är viktigt att bibehålla integritet och motstå kemisk nedbrytning. Dessutom används nitrilgummi i skyddshandskar inom medicinska, laboratorie- och industriella sammanhang på grund av dess hållbarhet och resistens mot oljebaserade ämnen.

En annan stark typ av gummi är silikongummi. Silikon är extremt värmebeständigt och kan bibehålla sina egenskaper i ett brett temperaturområde, från mycket låga till mycket höga temperaturer. Silikongummi är därför utmärkt som material i medicinska implantat, tack vare dess biokompatibilitet och stabilitet. Silikon används också ofta i köksredskap eftersom det tål höga temperaturer och är säkert vid kontakt med mat. I elektroniska tätningar och isoleringar är silikon också ett populärt val, då det kan tåla både värme och kyla.

Både nitrilgummi och silikongummi representerar toppmodern utveckling inom materialteknik, vilket möjliggör deras användning i krävande och specialiserade applikationer.

Är latex gummi och vad används det till?

Ja, latex är en form av naturgummi som kommer från gummiträd. Det används främst i produkter som medicinska handskar, ballonger, och vissa typer av färger och lim. Latex är känt för sin elasticitet och biokompatibilitet, vilket eftersträvas inom medicinska och hygieniska applikationer.

latex är en typ av gummi
Latexhandskar – utmärkt val inom vården.

Är gummi bra eller dåligt för miljön?

Gummits miljöpåverkan är komplex och varierar beroende på typ och användning. Naturgummi, som utvinns från gummiträd, är förnybart och biologiskt nedbrytbart, vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ jämfört med syntetiskt gummi. Eftersom naturgummi kommer från en förnybar källa och bryts ner naturligt, har det en lägre miljöbelastning när det gäller råmaterial och avfallshantering. Dock innebär odlingen av gummiträd ofta avskogning och habitatförlust, vilket är en betydande miljömässig utmaning.

Syntetiskt gummi är däremot oljebaserat och kan vara svårt att bryta ner, vilket leder till miljöproblem vid avfallshantering. Produktion av syntetiskt gummi innebär också höga energikostnader och utsläpp av växthusgaser, vilket bidrar till klimatförändringar. Avfall från syntetiskt gummi kan ligga kvar i miljön under lång tid och brytas ner till mikroplast som är skadlig för ekosystem och djurliv.

Återvinning av gummi är en växande industri, men det kräver betydande energi och resurser. Processerna för att återvinna gummi är tekniskt komplexa och kan vara kostsamma, men framsteg görs hela tiden för att förbättra effektiviteten och minska de miljömässiga fotavtrycken. Det finns även ansträngningar för att utveckla mer miljövänliga syntetiska gummityper som är enklare att återvinna och som har mindre negativ inverkan på miljön.

Naturgummi är med andra ord mer miljövänligt i jämförelse mot syntetiskt gummi, men båda typerna av gummi har sina egna miljömässiga utmaningar. Fortsatt forskning och utveckling inom återvinning och produktion av gummi är avgörande för att minska dess miljöpåverkan och skapa mer hållbara lösningar.

Ett par slutord om gummianvändning

Gummi är ett rentav oersättligt material inom många branscher som exempelvis industrisektorer, fordonsindustri och byggteknik till medicinska produkter och elektronik. Dess unika egenskaper som elasticitet, kemikalieresistens och elektrisk isolering gör materialet unikt och således det enda alternativet i många applikationer. Trots vissa nackdelar, särskilt miljömässiga, fortsätter forskning och innovation att förbättra gummits användningsområden och hållbarhet. Det är klart att gummi kommer att förbli en kritisk komponent i vårt moderna samhälle under överskådlig framtid.

gummiprodukter inom fordon - kamrem multirem fläktrem slangar
Gummiprodukter inom fordonsindustrin – här visas kamremmar, multiremmar och slangar till bilmotorer.